Kontaktovať nás môžte prostredníctvom emailu virtualneprehliadky@sames.sk
alebo na telefónnom čísle +421 903 102 918

Obchodné meno: Software and multimedia environment solutions, s.r.o., skrátene SAMES, s.r.o.

Sídlo: Na Starej Hradskej 469/35, Žilina 010 03, Slovenská republika
IČO: 44 604 637
DIČ: 2022753172
Nie sme platcami DPH (zatiaľ)

Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 50755/L

Číslo účtu:
2623865683/1100 (Tatra banka, a.s.)