Prečo virtuálna prehliadka:

Virtuálna prehliadka je najlepším spôsobom ako prezentovať vaše priestory a prevádzky na internete. Prehliadka je zložená z panoramatických fotografií, ktoré zachytávajú kompletný priestor.

Jednotlivé fotografie sú vzájomne prepojené odkazmi, ktoré znázorňujú prechod na ďalšiu fotografiu, do ďalšej časti priestorov. Po kliknutí sa fotografia otočí daným smerom a načíta sa fotografia ďalšieho priestoru.

Po spracovaní virtuálnej prehliadky, bude táto do internetovej stránky zákazníka vložená pomocou nami poskytnutého kódu. Prehliadka môže byť realizovaná aj integráciou mapy prevádzky, kde jednotlivé fotografie sú umiestnené na tejto mape.

Možnosti:

Fotografie môžu byť zhotovené ako úplné, kedy je odfotografovaný kompletný priestor teda aj pod fotoaparátom. Priestor pod fotoaparátom, môže byť ďalej nahradený logom zákazníka alebo ďalšími  informáciami ako v tomto príklade .

Každá fotografia je zložená z viacerých čiastkových fotografií. Pre spájanie fotografií používame prvotriedny licencovaný softvér. Štandardná kvalita panoramatických fotografií z našej produkcie je 90 megapixel. Nami zatiaľ použitá maximálna kvalita je na úrovni 312 megapixel v rozlíšení 25000 x 12500 pixelov. Vzhľadom na veľkosť vyhotovených fotografií je výhodné ich prevádzkovanie prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti 360cities.net. Ich zariadenia sú optimalizované na prevádzku virtuálnych prehliadok a panoramatických fotografií.

Umiestnenie fotografií na ich zariadeniach zároveň nezaťažuje internetovú stránku zákazníka a tým nemôže vplývať na ostatné služby poskytované jeho internetovou stránkou.